Kemiklesmis ne demek ?

GizliGüc

Administrator
Yetkili
Admin
Kemiklesmis, cogunlukla et ya da balk pisirmek icin kullanlan bir terimdir. Terim, etin ya da balgn kylms ya da kyma haline getirilmesi anlamna gelmektedir. Kymaya ya da kyma haline getirmeye kemiklesmek denir. Et ve balklarn kemiklesmesi, cogunlukla daha kolay yemek pisirme icin veya besin degerlerini arttrmak icin yaplr.

Kemiklesme Nedir?

Kemiklesme, et veya balgn normal buyuklugunde olmadan, kucuk parcalara ayrmak anlamna gelmektedir. Et ve balklarn kucuk parcalara ayrlmasna kemiklesme denir. Et ya da balklar, kyma, kup, dilim ya da kaln parcalara ayrlabilir. Kucuk parcalar, enfes et ve balk yemekleri icin kullanlabilirler. Ayn zamanda, kucuk parcalarn yemek pisirme suresini ksaltmas, besin degerlerinin arttrlmas veya bir lezzetin elde edilmesi gibi faydalar da vardr.

Kemiklesme Nasl Yaplr?

Kemiklesme teknigi, cogunlukla et veya balgn kabugunu ckararak veya kabuklu olarak yaplabilir. Oncelikle, et ya da balk bir bcagn yardmyla kucuk parcalara ayrlr. Etin kylmas, kyma yaplmas veya kaln parcalara bolunmesi gibi, bircok degisik kemiklesme teknigi vardr. Et veya balk, bir tabakta dengeli bir sekilde koyularak da kemiklesebilir. Son olarak, et veya balk dilediginiz sekilde pisirilebilir.

Kemiklesme Faydalar

Kemiklesme, et veya balk pisirmek icin cok kullansl bir tekniktir. Kucuk parcalarn pisirme suresini ksaltmas, et veya balgn daha kolay pisirilmesini saglar. Ayrca, kucuk parcalarn pisirilmesi, besin degerlerinin arttrlmas veya bir lezzetin elde edilmesi gibi faydalar da vardr. Kemiklesme, et veya balk pisirmek icin cok etkili bir tekniktir.
 
Üst