Iç çözümleme nedir ve örnekleri ?

SanatAsigi

Administrator
Yetkili
Admin
Ic Cozumleme Nedir ve Ornekleri?

Ic cozumleme, bir kisinin kendi ic dunyasn anlamaya ve kendi duygularn, dusuncelerini ve tepkilerini kendisi icin anlaml hale getirmeye calsmas olarak tanmlanr. Bu surec, kisinin kendisinin ve baskalarnn duygularnn ve dusuncelerinin anlaslmasna yardmc olmak icin kullanlr. Ic cozumleme, herhangi bir alanda iyi bir cozum uretmeyi saglayan ve kisinin kendi ic dunyasnn anlaslmasn saglayan bir cozum odakl yaklasmdr.

Ic Cozumleme Sureci

Ic cozumleme surecinde, kisinin kendi duygularn, dusuncelerini ve tepkilerini kendi icin anlaml hale getirmesi icin bir caba sarf etmesi gerekir. Bu surec, kisinin duygu durumlarn ve dusuncelerini daha iyi anlamasn ve kendi ic dunyasnn daha derinlerine inmesini saglayacaktr. Ic cozumleme sureci asagdaki admlardan olusmaktadr:

1. Duygularn farkna varmak: Ic cozumleme surecinin onemli bir parcas olan bu adm, kisinin kendi duygularn kendisi icin anlaml hale getirmesidir. Kisinin kendisi hakkndaki dusuncelerini, duygularn ve tepkilerini anlamas onemlidir.

2. Duygular sorgulamak: Bu admda, kisinin kendi duygularn sorgulamas gerekir. Duygularnn, dusuncelerinin ve tepkilerinin nasl ortaya cktgn anlamaya calsmaldr.

3. Zihinsel model olusturmak: Bu admda, kisi kendi duygularn, dusuncelerini ve tepkilerini bir zihinsel model olusturarak anlamaya calsmaldr. Zihinsel model, dusuncelerin ve duygularn kisinin kendisi icin anlaml hale gelmesini saglamaktadr.

4. Cozumleri aramak: Bu son admda, kisi kendi duygularn, dusuncelerini ve tepkilerini anlams ve zihinsel model olusturmus olarak, kendi icin anlaml cozumler aramaya calsmaldr.

Ic Cozumleme Ornekleri

Bir ornek olarak, bir kisi, kendisiyle ilgili soylenenleri duymaktan rahatsz oldugunda ic cozumleme surecini kullanabilir.
 
Üst