Dinde akıbet ne demek ?

SanatAsigi

Administrator
Yetkili
Admin
AkAbet, birAok dinde kutsal kitaplar tarafAndan tanAmlanmAA ve o kutsal kitaplarAn anlatAmAna gAre AlA14mden sonra yaAamAn devam etmesi anlamAna gelir. AkAbet kelimesi, ArapAa'da "gelecek" veya "sonuA" anlamAna gelir. Genel anlamda, akAbet, insanlarAn AlA14mden sonraki yaAamlarAnAn ne olduAunu sorgulamalarAnA ve AlA14mden sonraki yaAamAnAn olup olmadAAAnA gAz AnA14nde bulundurmalarAnA saAlar.

AkAbet, AoAu dinde Aok Anemlidir ve bu sebeple AlA14mA14n ardAndan insanlarAn ne olacaAA konusunda AeAitli inanAlar vardAr. BirAok dinde, insanlarAn AlA14mden sonraki yaAamlarAna iliAkin farklA inanAlar bulunmaktadAr. AAaAAda, dindeki akAbet konusunda AeAitli inanAlarAn bir Azeti verilmektedir.

HAristiyanlAk'ta AkAbet

HAristiyanlAkta, akAbet, AlA14mden sonraki yaAamAn AdA14llendirilmesi anlamAna gelir. HAristiyanlar inanAyorlar ki AlA14mden sonra, insanlarAn ya cennete ya da cehenneme gAnderilecekleri gerAeAine inanAyorlar. Cennet, inanAlarAna gAre sonsuz mutluluAu, neAeyi ve sevince ifade ederken, cehennem ise sonsuz laneti ve kAtA14lA14AA14 ifade eder.

Yahudilik'te AkAbet

Yahudilikte, akAbet, AlA14mden sonraki yaAamAn AdA14llendirilmesi anlamAna gelir. Yahudiler inanAyorlar ki AlA14mden sonra, insanlarAn ya cennete ya da cehenneme gAnderilecekleri gerAeAine inanAyorlar. Cennet, inanAlarAna gAre sonsuz mutluluAu, neAeyi ve sevince ifade ederken, cehennem ise sonsuz laneti ve kAtA14lA14AA14 ifade eder.

Aslam'da AkAbet

Aslam'da, akAbet, AlA14mden sonraki yaAamAn AdA14llendirilmesi anlamAna gelir. MA14slA14manlar, insanlarAn AlA14mden sonra ya cennete ya da cehenneme gAnderileceAine inanAyorlar. Cennet, inanAlarAna gAre sonsuz mutluluAu, neAeyi ve sevince ifade ederken, cehennem ise sonsuz laneti ve kAtA14lA14AA14 ifade eder.

Hinduizm'de AkAbet

Hinduizm'de, akAbet, AlA14mden sonraki yaAamAn AdA14llendirilmesi anlamAna gelir.
 
Üst