Çıkrık kolu nedir ?

SanatAsigi

Administrator
Yetkili
Admin
Ckrk kolu, baska bir adyla ckk bilek, cogu zaman cocukluk cagndaki cocuklarn hastalgdr. Hastalk, cocugun el ve bilek kemiklerinin anormal bir sekilde gelismesiyle kaynaklanr. Normal bir bilek ckklg, cocugun bilegini anormal derecede ekstansiyona (yukar kaldrma) zorlamasna neden olur. Bu durum, doktor tarafndan tanmlanr ve ckk bilek kolu olarak adlandrlr.

Tans ve Belirtileri

Ckk bilek kolu, cogu zaman cocugun el ve bilek kemiklerinin anormal bir sekilde gelismesiyle kaynaklanr. Cocuklarn bilekleri, normal olarak anormal derecede ekstansiyona (yukar kaldrma) zorlanr. Bu durum, doktor tarafndan tanmlanr ve ckk bilek kolu olarak adlandrlr. Ckk bilek kolu, cocuklarn el ve bilek kemiklerinin birbirleri arasnda anormal bir acyla gelismesiyle ortaya ckar. Cocuklarn bilekleri, normal olarak anormal derecede fleksiyona (asag kaldrma) zorlanr.

Tans, fizik muayene ile konulur. Doktor, cocugun bileklerinin ekstansiyon ve fleksiyon aclarn olcer ve ckk bilek kolu tansn koyar. Bununla birlikte, doktor, cocugun bileklerinin seklini, ozellikle de bilek cevresi ve bilek kemiklerinin arasndaki uzaklg degerlendirerek ckk bilek kolu tansn teyit edebilir.

Tedavisi

Ckk bilek kolu, fiziksel tedavi ile tedavi edilir. Fizik tedavi, cocuga ozel olarak uygulanan ekstansiyon ve fleksiyon aclarnn kontrolunu icerir. Bu aclar, bilek cevresinin normal olmasn saglamak icin kontrol altna alnmaldr. Fiziksel tedavi, cocugun bilek ve eklem hareketlerini guclendirmek icin kullanlan egzersizleri de icerir. Ozellikle, ekstansiyon ve fleksiyon haraketlerini guclendiren egzersizler cocugun el ve bilek kemiklerinin arasndaki acy duzeltmek icin onemlidir.

Ayrca, doktorlar ckk bilek kolu durumlarn duzeltmek icin cerrahi prosedurleri de kullanabilir.
 
Üst