Bilimselliğin temel ölçütü nedir ?

SanatAsigi

Administrator
Yetkili
Admin
Bilimselligin Temel Olcutu

Bilim, icerisinde dogrulanms bilgilerin barndrdg, ozgun ve gecerli olma ozelligine sahip bir kavramdr. Bilimselligin temel olcutu, bir bilimsel calsmada gerceklik ve gecerliligin saglanmas icin kullanlan kurallarn ve yaklasmlarn kullanlmasdr.

Bilimsel Yontemler

Bilimsel calsmalarda, ozellikle fen bilimlerinde, kullanlan yontemleri bilimsel yontemler olarak adlandrrz. Bilimsel yontemler, calsma surecinin her admnda uygulanr. Ornegin, calsma konusunu belirlemek, hipotezlerini olusturmak, deneyler tasarlayarak ve kontrol etmek ve sonuclar analiz etmek.

Test Edilebilirlik ve Gecerlilik

Test edilebilirlik ve gecerlilik, bilimselligin temel olcutlerindendir. Test edilebilirlik, bir calsmann olculebilmesi veya kontrol edilebilmesi anlamna gelir. Gecerlilik ise, calsmann sonuclarnn gerceklik ve dogruluk duzeyinin olculmesidir. Test edilebilirlik ve gecerlilik, bir bilimsel calsmann gecerli olup olmadgn belirlemek icin kullanlr.

Gozlemlenebilirlik ve Nesnel Dusunme

Gozlemlenebilirlik ve nesnel dusunme de bilimselligin temel olcutlerindendir. Gozlemlenebilirlik, bilimsel calsmalarda, calsma konusunun deneysel olarak gozlenmesi veya izlenmesi anlamna gelir. Nesnel dusunme ise, bilimsel calsmalarda tarafsz bir yaklasmla sonuclara ulasmak icin kullanlan bir yaklasmdr. Nesnel dusunme, kisinin calsmaya kars olan duygularnn etkisinden bagmsz olarak sonuclara ulasmasn saglar.

Sonuc

Bilimselligin temel olcutleri, bir bilimsel calsmay gercek ve dogru olarak kabul etmek icin kullanlan kurallarn ve yaklasmlarn kullanlmasna dayanmaktadr. Test edilebilirlik, gecerlilik, gozlemlenebilirlik ve nesnel dusunme bilimselligin temel olcutleridir ve bunlarn uygulanmas, bir bilimsel calsmann gercekligini ve gecerliligini saglamak icin onemlidir.
 
Üst