Arzu beka ne demektir ?

SanatAsigi

Administrator
Yetkili
Admin
Arzu Beka Ne Demek?

Arzu beka, Arapca ve Farsca'da "arzu etmek" anlamna gelen bir kelimedir. Arapca'da arz-u beka, Farsca'da ise arz-e beka olarak kullanlr. Arzu beka, Islami arka plana sahip, ozellikle odul veya cezaya hukmeden bir mesru yetkiyi ifade eder.

Arzu Bekann Islami Anlam

Islam'n arzu beka hakkndaki anlays, dini kurallarn, Allah'n ayetlerinden veya Peygamber'in hadislerinden kaynaklanan bir hak oldugu ongorusu uzerine insa edilmistir. Arzu beka, ucuncu bir tarafn kararnn yerine Allah'n veya Peygamberin kararnn gectigi bir yetki olarak tanmlanabilir. Islam'da, arzu bekann kokeni, Allah'n veya Peygamberin ayetlerinden veya hadislerinden gelen bir hak olarak kabul edilir.

Arzu Bekann Islam Hukuku Acsndan Onemi

Arzu beka, Islam hukuku acsndan onemli bir kavramdr. Islam hukuku, arzu bekann mesru bir yetki olup olmadgn tartsr. Islam hukuku, arzu bekann mesru bir yetki oldugunu kabul ediyor; ancak, bu yetkinin ne zaman kullanlacagn ve kimler tarafndan kullanlacagn belirlemek icin kat kurallar iceriyor. Islam hukuku, genellikle arzu bekann ancak esitlik ilkesine uyulmas kosuluyla kullanlmas gerektigini vurguluyor.

Arzu Bekann Diger Dinlerdeki Anlam

Arzu beka, Islam dsndaki dinlerde de kullanlmaktadr. Ornegin, Hristiyanlkta, arzu beka, Tanrnn kararn on planda tutmak icin bir yetki olarak kabul edilir. Ortodoks Hristiyanlkta, arzu beka, Tanrnn kararnn bir tarafn hakknn onunde gectigi bir yetki olarak tanmlanr. Ayn sekilde, Yahudilikte, arzu beka, Yahudilerin Tanr tarafndan verilen mesru yetkiyi ifade eder.

Sonuc

Arzu beka, Allah'n veya Peygamberin kararnn gectigi mesru bir yetkidir. Islam hukuku, arzu bekann mesru bir yetki oldugunu kabul eder ve kotuye kullanlmamas icin kat kurallar getirir. Diger dinlerde de arzu beka kavramnn oldugu gorulmektedir.
 
Üst